Tidsplan

Reformarbeidet er godt i gang og følger tidsplanen. Reformen skal gjennomføres så raskt som forsvarlig, samtidig som ansattes organisasjoner og andre aktører skal informeres og involveres på en god og ryddig måte.

  • Organisasjoner for infrastrukturforetak og Jernbanedirektoratet etableres formelt tidlig i 2016.
  • Samferdselsdepartementet tar sikte på at både det nye infrastrukturforetaket og Jernbanedirektoratet er operative fra 1. januar 2017.
  • Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget om nødvendige lovendringer knyttet til reformen våren 2016.
  • For tidsplaner, frister og mer informasjon i forbindelse med togkonkurranse viser vi til egen nettside: www.togkonkurranse.no