Kontakt

Arbeidet med jernbanereformen er organisert som et prosjekt i Samferdselsdepartementet. Prosjektteamet ledes av av Carlo Thomsen.

E-post: postmottak@sd.dep.no

 

Besøksadresse:

R5, Akersgaten 59 – Oslo

 

Postadresse:

Jernbanereformprosjektet
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo