Organisatoriske endringer

Jernbanereformen innebærer flere organisatoriske endringer. Hensikten er å samle ansvar i tydeligere enheter. Her er en kort oppsummering:

Jernbanereformen innebærer blant annet at det opprettes et infrastrukturselskap og et Jernbanedirektorat.

Det nye infrastrukturforetaket vil inkludere mesteparten av dagens Jernbaneverket. Selskapet blir organisert som et statsforetak, med ansvar for blant annet drift, vedlikehold og utbygging av jernbaneinfrastrukturen, samt forvaltning av jernbaneeiendommer og togstyring.

Styret for Jernbaneinfrastrukturforetaket ble presentert på et stiftelsesmøte 10. februar 2016. Mer informasjon på regjeringen.no.

En mindre del av Jernbaneverket blir overført til det nye Jernbanedirektoratet som blant annet skal drive med langsiktig planlegging og konkurranseutsetting av persontogtilbud. Elisabeth Enger er beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. Hun skal være jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

NSB vil videreføres som et samlet transportselskap, men dagens konsern vil endres for å skape like konkurransevilkår. Dette betyr at Rom Eiendom og Mantena vil skilles ut fra dagens NSB, og at eierskap til rullende persontogmateriell vil bli overført til en ny eier.