Kunden i fokus

Jernbanereformen har som mål å gjøre brukeropplevelsen i forbindelse med togtransport bedre. Flere virkemidler vil bidra, eksempelvis økt konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver og konkurranse om å drive persontransport med tog.