Sentrale dokumenter

Stortingsmeldingen «På rett spor – reform av jernbanesektoren«

Omtale i Prop 1 S for 2016 (s. 226)

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett spor – reform av jernbanesektoren

 

 

Bestillinger fra Samferdselsdepartementet

 • Bestilling til JBV: Oppdrag 1-7 | 03.07.15 (PDF)
 • Bestilling til JBV om regelverk 30.09.15 (PDF)
 • Bestilling til NSB om kunde, salg, billettering og persontogmateriell 14.09.15 (PDF)
 • Bestilling til NSB om sikkerhet og beredskap 25.06. 15 (PDF)
 • Bestilling til SJT 20.05.15 (PDF)
 • Bestilling til SJT om regelverk 30.09. 15 (PDF)

Svar fra Jernbaneverket

 • Uttalelse om sikkerhet 04.09. 15 (PDF)
 • Ansvarsfordeling og grensesnitt mellom jernbanedirektoratet og infrastrukturforetaket 16.09. 15 (PDF)
 • Utredning av brukerbetaling, kjøreveisavgift og ytelsesordning 12.10. 15 (PDF)
 • Grensesnitt og utbyggingsprosjekter 07.09.15 (PDF)
 • Kompetanse 03.09.15 (PDF)
 • Regnskap og økonomi 03.09. 15 (PDF)

Svar fra NSB

 • Kontraktsforhold 26.08 15 (PDF)
 • Kundeansvar m.m. 09.10. 15 (PDF)
 • Sikkerhet og beredskap 22.09.15 (PDF)

Svar fra SJT

 • Innspill 30.06. 15 (PDF)

Svar fra Flytoget

 • Ytterligere kommentarer 08.06. 15 (PDF)