Nytt selskap for salg og billettering

Regjeringen vil skille ut salgs- og billetteringsfunksjonen fra NSB og legge dette i et eget selskap under Samferdselsdepartementet.

Dette gjøres for å skape like konkurransevilkår for togoperatørene og bidra til lave etableringshindringer i de kommende konkurranser om persontogtrafikk. Videre skal det gi enkel billettering for de reisende ved å sikre mulighet for kjøp av togbilletter uten å sette seg inn i hvem som trafikkerer de ulike strekningene.

Selskapet skal drifte jernbanesektorens felles salgs- og billetteringssystemer, inkludert fagsystemer for billettering, avregning mellom togoperatørene og øvrig kollektivtrafikk, grunndata for billettering samt salgskanaler mot sluttkunder. Selskapet vil også få som ansvar å drive en nasjonal reiseplanlegger for all kollektivtransport i Norge samt å tilby tjenester innenfor elektronisk billettering. Det er en ambisjon i fremtiden at denne nasjonale reiseplanleggeren også har inkludert kjøp i løsningen.

Operatører som inngår avtale om drift av togstrekninger i Norge pålegges å benytte selskapets funksjoner for salg og billettering i henhold til betingelser og betalingsmodeller som besluttet av jernbanedirektoratet og nedfelt i kontraktene mellom operatør og jernbanedirektoratet. Operatørene vil kunne utvikle egne salgskanaler, som henter sine data fra/rapporterer sin omsetning inn til denne fellesfunksjonen.

For mer informasjon, se pressemelding fra departementet.