Møte om togkonkurranse

Det var stor interesse for Samferdselsdepartementets informasjons- og konsultasjonsmøte om togkonkurranse 10. mars.

På møtet ble det gitt informasjon om prosess og videre arbeid med de to første anbudskonkurransene. For mer informasjon og presentasjoner fra møtet, se egen nettside.