Video fra statsrådens besøk til berørte virksomheter

I løpet av februar besøkte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ansatte hos NSB, Jernbaneverket og Flytoget. Målet med møtene var å fortelle om jernbanereformen og å høre ansattes synspunkter. Filmen nedenfor oppsummerer de tre besøkene.

Produsert av Samferdselsdepartementet. Opptak fra allmøtet hos Jernbaneverket er supplert av Stang Media.