På rett spor

Jernbanereformen inneholder en rekke grep for å gjøre jernbanesektoren enda mer kundeorientert og effektiv. Reformen innebærer blant annet mer langsiktighet, bedre organisering og tilrettelegging for konkurranse.

På disse sidene finner du relevant informasjon, viktige dokumenter og ofte stilte spørsmål.

12.10.2017

– Konkurranse vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les mer på regjeringen.no

02.05.2017

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane. Bevilgningene har økt kraftig de siste årene, og det satses betydelig på jernbane i ny Nasjonal transportplan. Like viktig for sektoren er reformarbeidet som regjeringen er godt i rute med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les mer på regjeringen.no

26.04.2017

Eierskapet til Norske tog AS, Mantena AS og Entur AS ble 24. april overført fra NSB til Samferdselsdepartementet. Les mer på regjeringen.no

17.02.2017

– For å legge til rette for en mer effektiv og kundevennlig jernbanesektor gjennomfører vi en jernbanereform. I generalforsamlingen i NSB 15. februar ble det vedtatt å skille ut selskapene ROM Eiendom AS, Mantena AS, Entur AS og Materiellselskapet AS. Flere av selskapene skal eies direkte av Samferdselsdepartementet, og får viktige roller i videreutviklingen av jernbanen. Målet er mer og bedre persontogtrafikk, til beste for de reisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les mer på regjeringen.no

06.12.2016

– Jernbanereformen står foran mange milepæler i 2017. Fra nyttår får jernbanesektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede sektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les mer på regjeringen.no

27.10.2016

«Vi gambler ikke med sikkerheten,» sier samferdselsministeren i dette leserinnlegget som blant annet er publisert av Aftenposten og Dagsavisen.

24.10.2016

Ketil Solvik-Olsens innlegg hos Norsk Jernbaneforbund kan sees i opptak her:

17.10.2016

safetec_web2jpg

Hovedkonklusjonen i rapporten som Samferdselsdepartementet har mottatt fra konsulentselskapet Safetec, er at sikkerheten på jernbanen kan bli minst like god eller bedre med de endringene som nå er under gjennomføring i sektoren. Men dette forutsetter at det blir iverksatt tiltak. Les hele nyheten på regjeringen.no.

1.9. 2016

selskap_3_web

Selskapene Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Togvedlikehold AS er etablert for å legge til rette for like konkurransevilkår og rimelige etableringshindringer for togoperatørene i de kommende konkurransene om persontogtrafikk i Norge. Les hele nyheten på regjeringen.no.

15.2. 2016

Samferdselsministeren på besøk. I løpet av februar besøkte Ketil Solvik-Olsen ansatte i NSB, Flytoget og Jernbaneverket. Alle steder var tema jernbanereformen. Se video fra besøkene her.

5.2. 2016

Stiftelsesmøte for Jernbaneinfrastrukturforetaket. Mer informasjon fra regjeringen.no .

4.2. 2016:

– Vi offentliggjør konkurranse om å levere de to første trafikkpakkene for togtrafikk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele nyheten på regjeringen.no.

5.2. 2016:

Regjeringen har bestemt å opprette et nytt Jernbanedirektorat og et Jernbaneinfrastrukturforetak som skal erstatte dagens Jernbaneverk. Samtidig er Elisabeth Enger beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet.