På rett spor

Jernbanereformen inneholder en rekke grep for å gjøre jernbanesektoren enda mer kundeorientert og effektiv. Reformen innebærer blant annet mer langsiktighet, bedre organisering og tilrettelegging for konkurranse.

På disse sidene finner du relevant informasjon, viktige dokumenter og ofte stilte spørsmål.


15.2. 2016

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samtale med ansatte i ROM Eiendom.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samtale med ansatte i ROM Eiendom.

I løpet av februar besøkte samferdselsministeren ansatte i NSB, Flytoget og Jernbaneverket. Alle steder var tema jernbanereformen. Se video fra besøkene her.

5.2. 2016

Stiftelsesmøte for Jernbaneinfrastrukturforetaket. Mer informasjon fra regjeringen.no .

4.2. 2016:

– Vi offentliggjør konkurranse om å levere de to første trafikkpakkene for togtrafikk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele nyheten på regjeringen.no.

5.2. 2016:

Regjeringen har bestemt å opprette et nytt Jernbanedirektorat og et Jernbaneinfrastrukturforetak som skal erstatte dagens Jernbaneverk. Samtidig er Elisabeth Enger beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet.